Εφημερίες Ν.Λάρισας
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Λάρισα
Περιοχή μελών
ΣΟΦΛΑ ΣΥΝΠΕ | Λογισμικό Μηχανογράφησης ERP
ΣΟΦΛΑ ΣΥΝΠΕ Συνεταιρισμός φαρμακοποιών Λάρισας
συναιτερισμός φαρμακοποιών Λάρισας
42
page-template-default,page,page-id-42,page-child,parent-pageid-8,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Λογισμικό Μηχανογράφησης ERP

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – FARMAKON ERP

H ΣΟΦΛΑ, με την ένταξη της στο πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ, έχει εγκαταστήσει το λογισμικό FARMAKON ERP που είναι η ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση για τις μεγάλες εταιρείες στον χώρο της διακίνησης του φαρμάκου.

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται στις εταιρείες που έχουν αναπτύξει μια δυναμική, η οποία δεν τους επιτρέπει να βάλουν όρια:

 • Στο μέγεθος
 • Στην δημιουργία υποκαταστημάτων και θυγατρικών
 • Στην συνεργασία με άλλες εταιρείες
 • Στην ανάπτυξη

Το FARMAKON ERP είναι το εργαλείο που:

 • Καλύπτει μηχανογραφικά όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης
 • Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες
 • Ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές
 • Αξιοποιεί τις πληροφορίες
 • Οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις
 • Συνδυάζει όλα τα παραπάνω, με την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας στον χώρο της διακίνησης των φαρμάκων

Το προϊόν αυτό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

 • Ταχύτητα διαδικασιών
 • Ευελιξία
 • Αξιοπιστία
 • Συνεχή Υποστήριξη

και τα συνδυάζει με:

 • Σύγχρονη σχεδίαση
 • Τεχνολογία αιχμής

έτσι ώστε το FARMAKON ERP να είναι η ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση για τον χώρο των φαρμάκων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών
 • Διαχείριση συναλλασσομένων
 • Παρακολούθηση υποκαταστημάτων
 • Reports και γραφήματα για όλο το εύρος των πληροφοριών
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Διαχείριση παγίων

 • Λογιστική & Χωροταξική παρακολούθηση των παγίων
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Μεταβολές , Αναπροσαρμογές , Πωλήσεις παγίων
 • Ιστορικό κίνησης για το κάθε πάγιο
 • Κατηγορίες Παγίων

Προϋπολογισμοί Λογαριασμών

 • Καταχώρηση προβλέψεων
 • Σενάρια προβλέψεων
 • Σύγκριση προβλέψεων με αποτελέσματα
 • Αναθεώρηση προϋπολογισμού

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

 • Δυνατότητα αντιστοίχισης των κινήσεων (open items)
 • Πολλαπλά νομίσματα
 • Πολλαπλές τιμολογιακές πολιτικές
 • Πολλαπλές εκπτωτικές πολιτικές
 • Παραμετρικό ageeing πελατών – προμηθευτών
 • Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής – είσπραξης
 • Προγραμματισμός εισπράξεων – πληρωμών
 • Διαχείριση αξιoγράφων
 • Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί
 • Κέντρα κόστους και κέρδους

Cash Flow

 • Παρακολούθηση ροής εισπράξεων – πληρωμών σε μελλοντικό χρονικό διάστημα με δυνατότητα συνδυασμού των διαθέσιμων στην αρχή χρονικού διαστήματος, των ημερομηνιών λήξης των αξιόγραφων, των ανεκτέλεστων παραγγελιών και αρχείου προβλέψεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Πωλήσεις
 • Αγορές
 • Δευτεροβάθμια ανάλυση σε πελάτες – προμηθευτές – είδη
 • Φυσικές και λογικές αποθήκες
 • Πολλαπλές μονάδες μέτρησης και συσκευασίες ειδών
 • Διαχείριση παρτίδων . (Υπόλοιπα , Ημερομηνίες παραγωγής- λήξης)
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών παραλαβής και απογραφής
 • Πρόταση παραγγελίας και διαχείριση παραγγελιών (order control)
 • Πωλητές, Εισπράκτορες
 • Συνεργασία με υποκαταστήματα και εταιρείες ομίλου
 • Συσχετισμοί ειδών
 • Πολλαπλοί τρόποι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές μέσω Internet
 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων της εφαρμογής και της Λογιστικής (on – line)
 • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ειδών
 • Όρια ασφαλείας ειδών κατά την πώληση
 • Δέσμευση ποσότητας φαρμάκων
 • Διαχείριση δρομολογίων
 • Όρια πιστοδότησης πελατών
 • Μετασχηματισμοί παραστατικών
 • Αυτόματη δημιουργία παραστατικού από άλλο παραστατικό
 • Παρακολούθηση επιβαρύνσεων
 • Παρακολούθηση barcode
 • Κοστολόγηση αποθήκης και εξαγωγή μικτού αποτελέσματος σε έτος, τρίμηνο, μήνα
 • Παρακολούθηση υποκαταστημάτων πελατών – προμηθευτών
 • Ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης ειδών
 • Είδη αλληλοεξαρτώμενα (π.χ. παγοκύστες με είδος ψυγείου)
 • Υπολογισμός συντελεστού εποχικότητας ειδών
 • Επάρκεια ειδών ανά προμηθευτή